OMG-BID |
May 21, 2019 22:24:36

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde