OMG-BID |
Jul 17, 2019 20:06:25

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde